Isıtma sistemleri, ısı iletimi ve havalandırma kayıplarının yarattığı ısı talebini karşılayarak kullanıcılarının ısıl konforunu sağlamaya yardımcı oluyor. Isıtma sistemlerinin çalışma prensipleri birkaç aşamadan oluşuyor. Isı üreticisi, enerji kaynağının enerjisini ısıya dönüştürüyor. Kazan, mevcut ısıyı su veya hava gibi bir ısı kaynağına iletiyor. Isı enerjisi ve ısı gücü, bir dağıtım sistemi aracılığıyla binaya dağıtılıyor. Her odaya eşanjör olarak radyatör, konvektör, yerden ısıtma, tavan ya da duvar elemanları monte ediliyor. Kazanın besleme sıcaklığı dış ortam sıcaklığına göre kontrol edilirken iç ortam sıcaklığı termostatlarla kontrol ediliyor. Sisteme bağlı olarak, termal depolama veya güneş kolektörleri gibi daha fazla bileşen eklenebiliyor. Hatta bazı parçalar, örneğin bir dağıtım sistemine ihtiyaç duymayan ve ilgili oda için tüm sistemin işlevini üstlenen yoğun olmayan elektrikli ısıtıcılar biçiminde olabiliyor. Isıtma sistemleri dağıtım şeklinde farklılık gösteriyor. Merkezi sistemlerde, ısı üreticisi bina için toplam ısıyı sağlıyor. Isı, bir dağıtım sistemi tarafından dairelere taşınıyor. Merkezi olmayan sistemler, her daire için ayrı ayrı ısı sağlayan birkaç ısı üreticisinden oluşuyor. Bu durumda yakıtın veya enerji kaynağının tekli ısıtma lokasyonlarına dağıtılması gerekiyor. Isıtma sistemleri, enerji kaynakları bakımından da farklılıklar gösteriyor. Peki ısıtma sistemleri, yoğuşmalı kombi nedir, çeşitleri neler? Kombi alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte ipuçları:

Yoğuşmalı Kazan Nedir?

Evleri verimli bir şekilde ısıtmak büyük bir gereklilik oluyor. Yoğuşmalı kazanlar, evi ve suyu mümkün olduğunca verimli bir şekilde ısıtmak için tasarlanıyor. Yoğuşmalı bir kazan, gaz yakarken yoğuşmayı yakalıyor. Yoğuşma ancak belirli koşullar altında gerçekleşebiliyor. Koşullar doğru olduğunda yoğuşma sağlanıyor. Kazanın içinde depolanan ısı, merkezi ısıtma sisteminin ve suyun ısınmasına katkı sağlayarak kullanılabilir hale geliyor. Yoğuşmalı kazanlar, daha fazla ısıyı geri kazanmak için tasarlanıyor. Eski kazanlarda, bacadan çıkan ısının 200 santigrat derecenin üzerinde olmasını bekleniyordu. Yeni sistem yoğuşmalı kazanlarda ısı, önemli ölçüde yaklaşık 55 santigrat dereceye kadar düşürülüyor. Yoğuşmalı kazanlar, geri dönen soğuk suyun sıcaklığını artırmak için ısıyı geri dönüştürme konusunda harika performans sergiliyor. Yeni takılan her gaz yakıtlı kazanın yoğuşması artık bir gereklilik haline geliyor. Aynı zamanda kazanların, ‘A’ sınıfı verimlilik derecesine de sahip olması gerekiyor.

Yoğuşmalı Kazan Nasıl Çalışır?

Bir yoğuşmalı kazan gaz ya da akaryakıtla çalışıyor. Yoğuşmalı kazan çalıştığı anda yakıt yanmaya başlıyor. Brülörden gelen ısı birincil ısı eşanjörüne giriyor. Sıcak hava, ısı eşanjöründen geçiyor ve sıcaklığın yükselmesi için mümkün olduğu süre boyunca burada tutuluyor. Daha sonra ısı radyatörlere aktarılıyor. Isı ayrıca, diğer kazan tiplerinde olmayan bir ikincil yoğuşma alanından geçiyor. Sıcak hava yoğuşarak damlacıkların veya su buharının oluşmasına neden oluyor. Bu buhar daha sonra toplanıyor ve bir tahliye yoluyla bertaraf edilmek üzere alınıyor. Bu özellik yoğuşmalı bir kazanın ana avantajlarından birisi oluyor. Çünkü başka hiçbir kazan bu miktarda verimliliğe sahip olmuyor.

Yoğuşmalı kazanlar enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanıyor. Verimlilik; su buharının yoğuşması ve ısıya dönüştürülmesi ile sağlanıyor. Atık gazlardan kaybedilen ısının bir kısmını geri kazanılabiliyor. Yoğuşmalı kazan ile yoğuşmasız kazan arasındaki tek fark, ürettiği kullanılabilir ısı miktarı oluyor. Yüzde 90’ın üzerinde enerji verimliliği sağlanabiliyor.

Çoğu insanın yeni bir yoğuşmalı kazan aldığında yaşadığı hayal kırıklığı, otomatik olarak gaz faturalarından tasarruf edilmemesi oluyor. Bu durum aslında tesisatçının, müşterilerini üretilen ve yakalanan yoğuşma miktarını nasıl maksimize edecekleri konusunda eğitmemesinden kaynaklanıyor. Bacadan çıkan duman ne kadar çoksa o kadar az yoğuşma yakalandığı anlamına geliyor.

Yoğuşmalı Kazanın Faydaları Nelerdir?

Yoğuşmalı bir kazan, eski kazanlara kıyasla bir dizi avantaja sahip oluyor. Yüzde 90’ın üzerinde daha yüksek bir enerji verimliliği oranı bulunuyor. Bu özelliği, ilk öne çıkan büyük bir özellik olarak göze çarpıyor.

Yoğuşmalı bir kazanın diğer faydaları ise şunlar oluyor:

 • Para Tasarrufu: Tasarruf edilen ve geri dönüştürülen enerji ve ısı nedeniyle faturalar daha düşük oluyor.
 • Otomatik Programlama: Kullanım kolaylığı için termostat otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Hava sıcaklığı otomatik olarak algılanabiliyor ve gerektiğinde ısıtma ayarı değiştirilebiliyor.
 • Yerden Tasarruf: Kazan kolaylıkla saklanabiliyor ve fazla yer kaplamıyor.
 • Karbon Ayak İzini Azaltma: Yüzde 90 verimlilik oranı, karbon ayak izini azaltıyor.

Yoğuşmalı Kazanlar Güvenilir Midir?

Yoğuşmalı kazanlar, ısı yalıtımı konusunda sızdırmaz olduğundan evler için daha güvenilir hale geliyor. Kazanın içine herhangi bir şeyin emilme riski bulunmuyor. Ayrıca içerisindeki her şey harici baca ve drenaj sistemi aracılığıyla güvenli bir şekilde bertaraf ediliyor. Evin sakinlerinin herhangi bir toksik madde veya gazla temas etme riski bulunmuyor.

Yoğuşmalı Bir Kazan Hangi Sıcaklığa Ayarlanmalı?

Yoğuşmalı bir kazan yanlış sıcaklığa ayarlanırsa, gerektiği kadar verimli olmuyor. Yoğuşmalı bir kazanın tüm amacı, enerji ve ısının korunmasını sağlamak oluyor. Bu nedenle mükemmel sıcaklıkta olduğundan emin olmak şart hale geliyor. Kaloriferin anahtar sıcaklığının 70°C civarında olması gerekiyor. Sıcak suyun ise 60°C civarında ayarlanması yeterli oluyor.

Yoğuşmalı Kazan Çeşitleri

Üç farklı yoğuşmalı gaz kazanı türü bulunuyor. Bunlar:

 • Kombiler
 • Sistem Kazanları
 • Konvansiyonel Kazanlar (Geleneksel kazanlar ve ısı kazanları olarak da adlandırılıyor)

Bugün üretilen tüm kombilerin aynı zamanda yoğuşmalı kazan olduğunu bilmek gerekiyor. Ancak tüm yoğuşmalı kazanlar kombi olmayabiliyor.

Kombiler

‘Kombi’ kombinasyonun kısaltması olarak kullanılıyor. Bu tip kazanlar, ısıtmayı ve sıcak suyu birleştiriyor. Bu nedenle ayrı bir silindire veya tanka ihtiyaç kalmıyor. Bir veya iki banyolu küçük evler için uygun hale geliyor. Kurulumu kolay ve hızlı oluyor. Günümüzde üretilen kombiler yoğuşmalı kazan olduklarından çok daha enerji verimi sağlanıyor.

Ek olarak kazan verimliliği derecelendirmeleri, kombilerin piyasadaki en yüksek dereceli kazan türlerinden birisi olduğunu gösteriyor. Kombiler, ısıtma faturalarını önemli ölçüde azaltmaya ve yerden tasarruf etmeye yardımcı oluyor.

Kombilerin ev sahipleri için birçok avantajı bulunuyor:

 • Musluk kullanımına ve sıcaklığa duyarlı oluyor.
 • Sıcak su ve merkezi ısıtma için bekleme süresi olmuyor.
 • Daha az alana sahip evler için kompakt bir seçim haline geliyor.
 • Doğrudan şebekeden verilen su kullanılıyor.
 • Su seviyesi gücü yüksek oluyor.
 • Genellikle daha az boru tesisatı kurulacağı için bakımı daha kolay oluyor.
 • Boru donması riski düşük oluyor.

Bununla birlikte, kombi tüm evler için en iyi seçim olmayabiliyor ve bazı dezavantajları bulunuyor:

 • Düşük su basıncına sahip evler için en iyi seçim olmayabiliyor.
 • Aynı anda iki banyoda duş almak mümkün olmuyor.
 • Sızıntılar su basıncı kaybına neden olabiliyor.
 • Büyük evler için ideal olmuyor.
 • İyi düzeyde bir şebeke basıncı gerektiriyor.
isitma sistemleri yogusmali kombi nedir cesitleri ve alirken nelere dikkat etmek gerek teknosa

Sistem Kazanları

Evde birden fazla banyo bulunduğunda, sistem kazanı mükemmel bir seçenek haline geliyor. Sistem kazanı sıcak su depolama silindiri gerektiriyor ancak bir su deposu gerektirmiyor. Ana bileşenlerin çoğu sistemde yerleşik olduğundan, kazan kurulumu nispeten hızlı oluyor. Hem pompa hem de genleşme tankı dahili oluyor. Kolektör tanklarına olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Bir tanka ihtiyaç olmadığından sistem kazanı, ev sahiplerini donma hasarı veya sızıntılar konusunda endişelenmekten kurtarıyor. Aynı zamanda bakımı çok daha kolay hale geliyor. Birden fazla banyoya sahip daha büyük evlerde sistem kazanları, harika bir seçim oluyor.

Avantajları şunlar oluyor:

 • Ekonomik oluyor.
 • Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarım ile geliyor.
 • Sürekli sıcak su temini bulunuyor.
 • Genişletme sarnıcına gerek olmuyor.
 • Güneş enerjisi sistemleriyle uyumlu olması, enerji açısından verimli bir seçenek haline getiriyor.

Bazı dezavantajları bulunuyor:

 • Sıcak su biterse tekrar ısınmasını beklemek gerekebiliyor.
 • Silindir için yer bulmak gerekiyor.
 • Tankın boyutu, ne kadar su kullanılabileceğini belirliyor.
 • Isı kaybını durdurmak için yalıtım gerekiyor.

Konvansiyonel Kazanlar

Geleneksel, düzenli, açık havalandırmalı veya sadece ısıtmalı kazanlar olarak da bilinen geleneksel kazanlar hem bir silindirden hem de bir su depolama tankından oluşuyor. Alanın önemli olduğu durumlarda en iyi seçenek olmasa da geleneksel bir kazan, birden fazla banyoya büyük hacimlerde sıcak su sağlayabiliyor. Bu özellik konvansiyonel kazanları, büyük haneler için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Bu tür bir ünite, halihazırda geleneksel ısıtma sistemlerine sahip evlere en uygun seçenek oluyor. Boru tesisatının değişmesine gerek kalmıyor. Ancak tesisatta değişiklik gerekiyorsa da bu değişikliklerin minimum düzeyde olması muhtemel oluyor. Sistem kazanları gibi, güneş enerjisiyle birlikte kullanılabiliyor ve faturaları azaltmaya yardımcı oluyor.

Avantajları:

 • Aynı anda birden fazla banyo ve musluğa su sağlanabiliyor.
 • Düşük su basıncı olan bölgelerdeki evler için ideal oluyor.
 • Güneş enerjisi sistemleriyle uyumlu olması, enerji açısından çok verimli bir seçenek haline getiriyor.

Dezavantajları:

 • Kompakt bir seçenek olmuyor.
 • Talebe göre sıcak su sağlanması zaman alabiliyor.
 • Hem silindir hem de tank kurma ihtiyacı nedeniyle kurulum daha pahalı ve karmaşık olabiliyor.

Kombiniz Yoğuşmalı mı? Nasıl Anlarsınız?

Halihazırda evinizde kurulu bir kombiniz varsa ve bunun yoğuşmalı bir kombi olup olmadığından tam olarak emin değilseniz, kontrol edebileceğiniz birkaç nokta bulunuyor.

 • Bacayı kontrol edin. Kazanınız fazla gaz için kurulmuş metal bir bacaya sahipse muhtemelen yoğuşmasız oluyor. Yoğuşmalı kombinin bacası genellikle bir dış duvardan veya çatıdan geçiyor.
 • Buharı ve tahliye borusunu kontrol edin. Bacadan çıkan buharı bir dış duvardan veya çatıdan görebiliyorsanız ve ayrıca gidere giden beyaz plastik bir borunuz varsa bu özellikler kombinizin yoğuşmalı bir kazana sahip olduğunu gösteriyor.

Yoğuşmalı Kombi Almak

Yoğuşmalı kazanlar, yoğuşmasız kazanların kullanım ömürlerinin dolmasıyla birlikte giderek daha popüler hale geliyor. Yoğuşma teknolojisi, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmaya yardımcı oluyor ve ayrıca yüksek gaz faturalarından kurtarıyor.

Eviniz için yeni bir ısıtma sistemi seçerken, her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmak ve hangi tip ısıtıcının ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu belirlemek önemli oluyor. Ek olarak modern, daha enerji verimli seçenekleri satın almak eski bir sistemi yenileme maliyetinden daha düşük olabiliyor. Tüm bu seçenekler arasında evinizin ısıtma sistemini boyut, düzen ve bölgesel iklim özelliklerine göre güncellemek için profesyonel bir ekip ile iletişime geçmek en iyisi oluyor. Halihazırda bir yoğuşmalı kazanınız yoksa veya mevcut sisteminiz 10 yıldan daha eskiyse, yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Sisteminizi daha yeni, yüksek verimli bir modelle değiştirmek, çok daha güvende olmanızı sağlar. Bu şekilde kombinizin soğuk kış aylarında sorunsuz çalışacağından emin olabilirsiniz. Yeni kurulan her kazan yoğuştuğundan, eski bir kuruluma sahipseniz daha iyisi için yatırım yapmanıza değiyor. Yapacağınız değişim sadece eviniz için değil, çevre için de verimli hale geliyor. Yoğuşmalı kombi sistemleri evinizi ve suyunuzu ısıtmanın akıllı, enerji açısından ise verimli bir yolu haline geliyor.

Siz de en iyi ısıtma ve soğutma sistemlerini bir arada incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

0 Shares:
Diğer Yazılarımızı İnceleyin
lg televizyonlarin ozellikleri teknosa
Devamını Oku

LG Televizyonların Özellikleri Neler?

Yaşam alanlarımızın olmazsa olmaz cihazlarının başında televizyon geliyor. Çoğu evde televizyon ailenin fertlerinden biri gibi oluyor. Özellikle son…